top of page
Bro över en sjö

MONTIKONSULT

CV Kristina Dorm

Uppvuxen i Stockholm, Västerås och Örebro samt jur. kand. Uppsala universitet 1997.

1998-2007 Swedbank, företagsrådgivare, kontorschef, senior projektledare större förändringsprojekt, affärsutvecklare, implementeringsansvarig Basel II mm.


2007-2010 PwC; Governance Risk och Compliance, Change management, Team utveckling, strategiexekvering mm.
 

2010-2013 Folksam, internrevisor 


2013- Dorm Advisory/Monti Konsult
Upprätthåller eller stödjer funktionerna internrevision, risk och compliance för finansbolag, försäkringsbolag och banker. 

Styrelseledamot Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Utbildning av medarbetare och styrelseledamöter inom intern styrning och kontroll samt regelverken Solvens 2 och Basel 3.

 

Coachar ledare och medarbetare.

Kontakt
0739-40 88 28
kristina@montikonsult.se

bottom of page